Skip to the content

Orkla ASA – Generalforsamling 15.04.2021

På generalforsamling i Orkla ASA (ORK NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 825 000 stemmeberettigede aksjer i ORK NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.