Skip to the content

oiid – Generalforsamling 20.5.2021

På generalforsamling i oiid valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 85 222 stemmeberettigede aksjer i oiid på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,6 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.