Skip to the content

OIID – Ekstraordinær generalforsamling 09.10.2020

På ekstraordinær generalforsamling i OIID (OIID) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 85 222 aksjer i OIID på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,15 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.