Skip to the content

OIID AS - Ekstraordinær generalforsamling 04.01.2019

På ekstraordinær generalforsamling i OIID AS (OIID) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene.

Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 85 222 aksjer i OIID på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 6,15 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.