Skip to the content

0

På generalforsamling i Oceana Group (OCE SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 616 317 aksjer i OCE SJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,45 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.