Skip to the content

Oceana Group Ltd – Ekstraordinær generalforsamling 23.02.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Oceana Group (OCE SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 538 060 stemmeberettigede aksjer i OCE SJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,41 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.