Skip to the content

Ocean Yield – Generalforsamling 25.04.2019

På generalforsamling i Ocean Yield (OCY) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av et punkt der det ikke ble avgitt stemme. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 aksjer OCY på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,25 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.