Skip to the content

NVIDIA Corp – Generalforsamling 3.6.2021

På generalforsamling i NVIDIA Corp (NVDA US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 22 300 stemmeberettigede aksjer i NVDA US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,004 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.