Skip to the content

Nvidia Corp. – Generalforsamling 22.05.2019

På generalforsamling i Nvidia Corp. (NVDA) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 25 000 aksjer NVDA på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,004 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.