Skip to the content

Nvidia Corp. – Generalforsamling 09.06.2020

På generalforsamling i Nvidia Corp. (NVDA US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 20 370 aksjer i NVDA på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,003 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.