Skip to the content

Novo Nordisk A/S – Ordinær generalforsamling 23.03.2023

På ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S (NOVOB DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 198 000 stemmeberettigede aksjer i NOVOB DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.