Skip to the content

Novo Nordisk A/S – Generalforsamling 25.3.2021

På generalforsamling i Novo Nordisk (NOVOB DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 450 700 stemmeberettigede aksjer i NOVOB DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Grunnet en teknisk feil mellom depot og vår tredjepartsleverandør for stemmegivning, manglet beholdningen til et av fondene våre på record date. Vi fikk dermed kun avgitt stemmer for 298 200 aksjer. Dette tilsvarte omtrent 0,016 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.