Skip to the content

Nokian Renkaat OYJ – Generalforsamling 30.03.2021

På generalforsamling i Nokian Renkaat OYJ (TYRES FH) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 240 000 stemmeberettigede aksjer i TYRES FH på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,17 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.