Skip to the content

Nichimo Co Ltd – Generalforsamling 29.6.2021

På generalforsamling i Nichimo Co Ltd (8091 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 106 400 stemmeberettigede aksjer i 8091 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.