Skip to the content

Nichimo Co Ltd. – Generalforsamling 19.06.2019

På generalforsamling i Nichimo Co Ltd (8091.JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 127 600 aksjer i 8091.JP på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 3,37% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.