Skip to the content

New Oriental Education – Ekstraordinær generalforsamling 8.3.2021

På generalforsamling i New Oriental Education & Technology Group, Inc. (EDU US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 20 100 stemmeberettigede aksjer i EDU US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01181 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.