Skip to the content

Neinor Homes SA – Generalforsamling 30.03.2021

På generalforsamling i Neinor Homes SA (HOME SM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 539 000 stemmeberettigede aksjer i HOME SM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,68 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.