Skip to the content

NCC – Ordinær generalforsamling 28.3.2022

På ordinær generalforsamling i NCC (NCCB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 750 000 stemmeberettigede aksjer i NCCB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.