Skip to the content

NCC AB – Generalforsamling 30.03.2021

På generalforsamling i NCC AB (NCCB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 420 000 stemmeberettigede aksjer i NCCB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,44 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.