Skip to the content

NCC AB – Ekstraordinær generalforsamling 12.11.2020

På ekstraordinær generalforsamling i NCC AB (NCCB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 aksjer i NCCB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,42% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.