Skip to the content

Naspers Ltd – Generalforsamling 25.8.2021

På generalforsamling i Naspers Ltd (NPN SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på samtlige agendapunkter med unntak av punkt 7 og 8. Disse omhandler ledelsens intensivprogram som vi synes er for generøst. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 27 200 stemmeberettigede aksjer i NPN SJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,6 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.