Skip to the content

Naspers Ltd - Generalforsamling 21.08.2020

På generalforsamling i Naspers Ltd (NPN SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 94 100 aksjer i NPN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,022 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.