Skip to the content

Multiconsult ASA – Generalforsamling 25.04.2019

På generalforsamling i Multiconsult ASA (MULTI) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt.

Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 460 785 aksjer MULTI på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,71 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.