Skip to the content

Multiconsult ASA – Generalforsamling 19.04.2021

På generalforsamling i Multiconsult ASA (MULTI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 400 000 stemmeberettigede aksjer i MULTI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.