Skip to the content

Mowi ASA – Generalforsamling 9.6.2021

På generalforsamling i Mowi ASA (MOWI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 110 500 stemmeberettigede aksjer i MOWI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,02 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.