Skip to the content

MOWI ASA. - Generalforsamling 29.05.2019

På generalforsamling i MOWI ASA (MOWI) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 146 000 aksjer i MOWI på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,03% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.