Skip to the content

MOWI ASA - Generalforsamling 03.06.2020

På generalforsamling i Mowi ASA (MOWI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 65 000 aksjer i MOWI på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,013 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.