Skip to the content

Mobile World – Ordinær generalforsamling 23.4.2022

På ordinær generalforsamling i Mobile World (MWG VN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 668 819 stemmeberettigede aksjer i MWG VN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.