Skip to the content

Mobile World Group – Generalforsamling 06.06.2020

På generalforsamling i Mobile World Group  (MWG VN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 911 013 aksjer i MWG på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,2 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.