Skip to the content

Microsoft Corp – Generalforsamling 30.11.2021

På generalforsamling i Microsoft Corp (MSFT US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 63 500 stemmeberettigede aksjer i MSFT US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,001 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.