Skip to the content

Medistim ASA – Generalforsamling 27.04.2021

På generalforsamling i Medistim ASA (MEDI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 160 000 stemmeberettigede aksjer i MEDI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,9 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.