Skip to the content

MD Medical Group- Generalforsamling 23.04.2019

På generalforsamling i MD Medical Group (MDMG) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 668 551 aksjer i MDMG på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,89% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.