Skip to the content

MD Medical Group – Generalforsamling 22.04.2021

På generalforsamling i MD Medical Group (MDMG LI) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 421 491 stemmeberettigede aksjer i MDMG LI på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,6 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.