Skip to the content

MD Medical Group - Generalforsamling 03.09.2020

På generalforsamling i MD Medical Group (MDMG LI) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 421491 aksjer i MDMG på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,56 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.