Skip to the content

Mastercard Inc. – Generalforsamling 25.06.2019

På generalforsamling i Mastercard Inc (MA) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 37 100 aksjer i MA på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,004% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.