Skip to the content

Mastercard Inc. – Generalforsamling 16.06.2020

På generalforsamling i Mastercard Inc. (MA US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 42 189 aksjer i MA på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,004 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.