Skip to the content

Masco Corp – Generalforsamling 12.5.2021

På generalforsamling i Masco Corp (MAS US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 200 600 stemmeberettigede aksjer i MAS US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.