Skip to the content

Masco Corp. - Generalforsamling 12.05.2020

På generalforsamling i Masco (MAS US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 201 700 aksjer i MAS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,08 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.