Skip to the content

Maruha Nichiro - Generalforsamling 25.06.2020

På generalforsamling i Maruha Nichiro (1333 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 76 700 aksjer i 1333 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,146 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.