Skip to the content

Maruha Nichiro Corp. – Generalforsamling 25.06.2019

På generalforsamling i Maruha Nichiro Corp (1333.JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 112 200 aksjer i 1333.JP på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,21 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.