Skip to the content

Maruha Nichiro Corp – Generalforsamling 24.6.2021

På generalforsamling i Maruha Nichiro Corp (1333 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 96 700 stemmeberettigede aksjer i 1333 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,2 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.