Skip to the content

Måsøval AS – Ekstraordinær generalforsamling 20.12.2021

På ekstraordinær generalforsamling i Måsøval AS (MAS NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 260 550 stemmeberettigede aksjer i MAS NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,24 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.