Skip to the content

LyondellBasell - Generalforsamling 29.05.2020

På generalforsamling i LyondellBasell (LYB US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 220 116  aksjer i LYB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,066 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.