Skip to the content

Lyondell Basell - Generalforsamling 31.05.2019

På generalforsamling i Lyondell Basell (LYB) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 87 500 aksjer i LYB på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,02% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.