Skip to the content

Lundin Mining.- Generalforsamling 10.05.2019

På generalforsamling i Lundin Mining (LUMI) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 700 000 aksjer i LUMI på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0.23% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.