Skip to the content

Loomis AB – Generalforsamling 6.5.2021

På generalforsamling i Loomis AB (LOOMIS SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 700 000 stemmeberettigede aksjer i LOOMIS SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,9 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.