Skip to the content

LOOMIS AB – Ekstraordinær generalforsamling 10.12.2020

På ekstraordinær generalforsamling i LOOMIS AB (LOOMIS SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 630 000 aksjer i LOOMIS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,84% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.