Skip to the content

Lerøy Seafood Group ASA. - Generalforsamling 23.05.2019

På generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 697 000 aksjer i LSG på tidspunktet for generalforsamlingen.

Dette tilsvarte omtrent 0,12% av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.