Skip to the content

Lerøy Seafood - Generalforsamling 27.05.2020

På generalforsamling i Lerøy Seafood (LSG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 616 750  aksjer i LSG på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,104 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.