Skip to the content

Lerøy Seafood ASA – Generalforsamling 23.5.2022

På generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA (LSG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 589 500 stemmeberettigede aksjer i LSG NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.